Santos Francisco Yak-xaminez

07/30/1973 - 02/20/2020

Santos Francisco Yak-xaminez 46, Kansas City Kansas, passed away on Thursday, February 20th, 2020.   Santos Francisco Yak-xaminez will be sent home to Guatemala.

Leave condolences

Call Now Button